Kerromme tarinasi

Kestävät arvot kasvattavat liikevaihtoa, lisäävät näkyvyyttä ja tuovat uusia asiakkaita. Lisäksi ne houkuttelevat parhaat työntekijät yritykseesi. MimosMedia auttaa viestimään ja kehittämään yrityskuvaa.

MimosMedia tukee kestävää liiketoimintaa

MimosMedia edistää kestävää kehitystä viestinnän keinoin. Teemme viestintää yrityksille ja yhteisöille, joiden tavoitteena on tukea sosiaalista, ekologista tai taloudellista kestävää kehitystä ja osallistua YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamiseen. Eettisestä liiketoiminnasta, vastuullisuudesta ja kestävästä kehityksestä puhutaan paljon, mutta harvassa yrityksessä ne tarkoittavat paljon muuta kuin kauniita sanoja paperilla. Monissa yrityksissä vastuullisuus on ...

Ota yhteyttä

Go Top